Nålepistoler
Nålepistoler beregnet for fine og standard snorer. Nålepistoler standard kan også leveres batteridrevet.
Tilbehør
Snor fine 25 mm og 50 mm
Snor standard 25 mm, 40 mm, 50 mm og 125 mm
Hook pin 19 mm
Nåler standard og fine
Stålnåler standard

Manuelle snorer tie og tach

Applikator AP 65-30:
For påsetting av ferdigtrykte etiketter i størrelse
Lengde: 20-65 mm. Bredde: 20-30 mm


Applikator AP 65-60:
For påsetting av ferdigtrykte etiketter i størrelse
Lengde: 20-65 mm. Bredde: 25-60 mm

Applikator AP 65-100:
For påsetting av ferdigtrykte etiketter i størrelse
Lengde: 20-65 mm. Bredde: 50-100 mm

Elektrisk aplikator
Batteridrevet Applikator med oppladdbart batteri.
Etikettbredde fra 15 mm - 65 mm
Etiketthøyde min 20 mm