Kontakt

Adresse:
Mikrena
Postboks 302
N-8001 Bodø
Telefon:
Telfax: 
E-post: 
Bankgiro: 
Foretaksnr.: 
+47 75 50 85 00
+47 75 58 52 50
post@mikrena.no
8902 06 09037
NO 936 588 093 MVA
Kontor/utstilling:
Bodø Næringspark B17
8006 BODØ
   

  Gunnar Sundsfjord mobil:
Kurt-Jørgen Pedersen mobil:

95 74 82 26
97 16 85 71